Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit kinderopvangtoeslag 2022

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Haarlem
Datum 25 maart 2021

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen.
Namens Hero Kindercentra wil ik reageren op het Besluit Kinderopvangtoeslag 2022. Bij de indexatie van de maximum uurtarieven zou volgens ons gerekend rekening gehouden moeten worden met de gevolgen van de corona-crisis en een (mogelijke) loonstijging voortkomend uit onderhandelingen voor de nieuwe CAO Kinderopvang na juli 2021. Alsmede speelt het feit dat nu al het merendeel van de kinderopvangorganisaties werkt met een uurtarief dat hoger is dan het maximum uurtarief omdat dit huidige uurtarief niet voldoet om kostendekkend te werken in veel regio's met de kwaliteitseisen die zijn ingevoerd. Om de kwaliteit te kunnen borgen voor de toekomst is het belangrijk dat dergelijke kostenstijgingen realistisch doorgerekend worden in het maximum uurtarief. Ook moet de maximum kinderopvangtoeslag daar passend op afgestemd worden, zodat kinderopvang toegankelijk blijft voor alle inkomensgroepen en financiële ruimte heeft de kwaliteit verder te verhogen en te blijven innoveren. We zijn blij met de verruiming binnen de buitenschoolse opvang, we gaan uit van geringe financiële gevolgen voor alle ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag, waarbij we hopen dat de laagste inkomenscategorieën het meest ontzien worden
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht