Wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag 2020 in verband met de wijziging van de koppeling gewerkte uren in toeslagjaar 2020

Met dit besluit wordt het Besluit kinderopvangtoeslag gewijzigd. Normaal gesproken is het aantal uren dat in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag gekoppeld aan het aantal gewerkte uren. In 2020 is dit niet het geval en komen werkende ouders per gewerkte kalendermaand voor 230 uren kinderopvang in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. De aanpassing houdt verband met de (gedeeltelijke) sluiting van de kinderopvang van 16 maart tot en met 7 juni 2020 in verband met de gevolgen van COVID-19.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 31-08-2020
Einddatum consultatie 28-09-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 11885
Onderwerpen Gezin en kinderen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Ouders die gebruik maken van kinderopvang en kinderopvangtoeslag ontvangen. Ouders is gevraagd om de rekening van de opvang door te blijven betalen tijdens de sluiting van de opvang. De kinderopvangtoeslag bleef doorlopen. Deze ouders ontvangen een tegemoetkoming in de eigen bijdrage die zij hierbij betalen. Ouders die vanwege COVID-19 minder uren konden werken, maar wel de reguliere factuur van de kinderopvang doorbetaalden, worden door dit besluit in 2020 niet geconfronteerd met terugvorderingen voor de kinderopvangtoeslag op grond van de koppeling gewerkte uren. Dit is van belang omdat in 2020 de kinderopvang tijdelijk gesloten was van 16 maart tot en met 7 juni en ouders is gevraagd om tijdens de sluiting de rekening van de kinderopvang door te blijven betalen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het loslaten van de koppeling gewerkte uren leidt tot een stijging van het aantal uren kinderopvang dat voor kinderopvangtoeslag in aanmerking kan komen. Normaal gesproken is het aantal uren dat in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag gekoppeld aan het aantal gewerkte uren. Het aantal uren kinderopvang dat in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag is dan gelijk aan 140% van de gewerkte uren bij dagopvang, en 70% van de gewerkte uren bij buitenschoolse opvang. Hierbij geldt een maximum van 230 uren kinderopvangtoeslag per kalendermaand. De normen van 140% en 70% worden voor 2020 losgelaten. In 2020 vervalt de koppeling gewerkte uren en komen werkenden ouders per gewerkte kalendermaand voor 230 uren kinderopvang in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Veelgestelde vragen op Rijksoverheid

Bron: www.rijksoverheid.nl