Besluit kansspelen op afstand

Dit ontwerpbesluit stelt regels ter uitvoering van het wetsvoorstel kansspelen op afstand (Kamerstukken 33996). Het strekt er toe een verantwoord, betrouwbaar en controleerbaar aanbod van kansspelen op afstand tot stand te brengen dat voldoet aan de bestaande en toekomstige vraag naar onlinekansspelen en dat de speler een hoog beschermingsniveau biedt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-09-2018
Einddatum consultatie 06-11-2018
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Partijen die in aanmerking willen komen voor een vergunning tot het organiseren van kansspelen op afstand;
• Partijen die houder zijn van een vergunning tot het organiseren van kansspelen in Nederland;
• Particulieren die (willen) deelnemen aan kansspelen op afstand;
• Instellingen werkzaam op het gebied van (kansspel)verslavingszorg;
• Financiële dienstverleners;
• Keurings- en certificeringsinstellingen;
• Sportorganisaties;
• Kansspelautoriteit;
• Fiscale Inlichtingen Unit;
• Belastingsdienst;
• Overige partijen die bij het organiseren van kansspelen of bij het toezicht op de naleving van de kansspelwetgeving (en gerelateerde regelgeving als de Wet op de kansspelbelasting en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) betrokken kunnen zijn, zoals belastingadviseurs.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Kansspelaanbieders die voldoen aan de ter zake gestelde voorwaarden kunnen in aanmerking komen voor een vergunning voor het aanbieden van online kansspelen in Nederland.
Vergunninghouders die kansspelen op afstand, in speelautomatenhallen en in speelcasino’s aanbieden, moeten een verslavingspreventiebeleid voeren dat voldoet aan de gestelde eisen en aan de speler een hoog beschermingsniveau biedt. Spelers kunnen legaal deelnemen aan kansspelen op afstand in een veilige speelomgeving van de vergunninghouders, waar zij worden beschermd tegen kansspelverslaving en fraude.
Instellingen op het gebied van verslavingszorg worden nauw betrokken bij de (door)ontwikkeling van verslavingspreventiebeleid. Sportorganisaties worden door vergunninghouders die sportweddenschappen aanbieden, geïnformeerd over het kansspelaanbod dat op de door hen georganiseerde wedstrijden wordt aangeboden en over signalen die kunnen duiden op manipulatie van sportwedstrijden.

Waarop kunt u reageren

Alle onderdelen van het ontwerpbesluit en de daarbij behorende nota van toelichting.

Downloads