Besluit herstel en afwikkeling van verzekeraars

Het besluit strekt tot uitvoering van de wet herstel en afwikkeling van verzekeraars. Deze wet voorziet in instrumenten en bevoegdheden om verzekeraars zo nodig op een ordentelijke wijze te kunnen afwikkelen om zo de belangen van polishouders bij de verzekeraar maximaal te waarborgen. In het besluit worden onder meer nadere regels gesteld over de voorbereidend crisisplannen die verzekeraars moeten opstellen en afwikkelingsplannen die DNB opstelt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-04-2018
Einddatum consultatie 29-05-2018
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 9066
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Marktpartijen en de toezichthouder DNB.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Zie voor een beschrijving van de effecten van de regeling de nota van toelichting bij het ontwerpbesluit.

Waarop kunt u reageren

De reacties kunnen betrekking hebben op alle onderdelen van het voorstel en de toelichting.

Downloads