Besluit goed verhuurderschap

Reactie

Naam bezorgde burger (dré hopmans)
Plaats utrecht
Datum 2 oktober 2022

Vraag1

Welke opmerkingen, suggesties en verbeteringen stelt u voor bij het concept van het Besluit goed verhuurderschap?
Onderwerp : Besluit goed verhuurderschap
Sub-onderwerp :
- nobel handelen mag toch niet in strijd met de wet zijn .
- onbevoegd handelen niet toegestaan .
- eigenmachtig handelen in strijd met de wet niet toegestaan .
- gebrekkig huurders en woningzoekenden informeren ongewenst (zie pag . 15-24) .
- handhaving en toezicht inzake belangen huurders eerder beleggen bij gemeenten dan bij Autoriteit woningcorporaties; autoriteit acteert te vaak te passief voor huurders; duidelijk taak weggelegd voor meldpunt gemeente.

Bijlage