Besluit goed verhuurderschap

Bij de verhuur van woningen komt ongewenst verhuurgedrag voor. Daarom is een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. In het wetsvoorstel is een landelijke basisnorm opgenomen waaraan verhuurders en verhuurbemiddelaars zich moeten houden. Ook kunnen gemeenten in bepaalde wijken een vergunning voor verhuur vereisen. Bij verhuur van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten kan zo een vergunning voor de hele gemeente worden ingesteld. Gemeenten moeten daarnaast een meldpunt instellen. Bij het meldpunt kunnen meldingen worden gedaan van verhuurders die zich niet aan de regels houden. Bij dit meldpunt worden persoonsgegevens verwerkt. Overtredingen worden openbaar gemaakt op de website van de gemeente.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 7 juni 2023

Verslag van de consultatie van het Besluit houdende regels inzake de gegevensverwerking in het kader van de Wet goed verhuurderschap (Besluit goed verhuurderschap)