Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit aanwijzing categorieën ontwikkelingen afdwingbare financiële bijdragen

Reactie

Naam Gemeente Oldebroek (L Kerkdijk)
Plaats Oldebroek
Datum 1 juli 2020

Vraag1

Wilt u reageren op het Aanwijzingsbesluit categorieën ontwikkelingen afdwingbare financiële bijdragen, dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
We vragen ons de volgende zaken af:
1. Wordt aan de lijst van afdwingbare financiële bijdragen ook de afkoop van beheer en onderhoud toegevoegd?
2. Bestaat de verwachting dat de nota Grondbeleid in de toekomst onderdeel uit gaat maken van de omgevingsvisie, -plan of programma?
3. Op welke manier wordt precies de bijdrage voor organische ontwikkeling bepaald?
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht