Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit aanwijzing categorieën ontwikkelingen afdwingbare financiële bijdragen

Reactie

Naam Stadkwadraat (drs T.J. Stauttener)
Plaats de Bilt
Datum 7 juli 2020

Vraag1

Wilt u reageren op het Aanwijzingsbesluit categorieën ontwikkelingen afdwingbare financiële bijdragen, dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
De vraag heeft ten doel de regeling meer duidelijkheid te scheppen in de relatie tussen het reguliere kostenverhaal en de bijdrage Ruimtelijke Ontwikkeling met het oog op bovenwijkse kosten.

De voorgestelde regeling stelt, kort gezegd, dat wanneer kosten al binnen het verplichte kostenverhaal zijn verhaald niet nogmaals via de bijdrage ruimtelijke ontwikkeling mogen worden verhaald. Daarbij worden bovenwijkse kosten die op basis van PPT criteria kunnen worden verhaald gerangschikt onder het verplichte kostenverhaal. Echter, wanneer op het schaalniveau van de stad (of stadsdeel) bovenwijkse kosten moeten worden verhaald, dan wordt de toepassing van PPT-criteria steeds moeilijker en complexer. Wanneer de PPT-criteria niet toepasbaar zijn, maar de kosten wel noodzakelijk zijn voor gebiedsontwikkeling en aantoonbaar er een relatie is, dan zijn deze kosten nu wel verhaalbaar via de nieuwe regeling (8.21.c. aanleg van infrastructuur voor verkeers- en openbaar vervoersnetwerken van gemeentelijk of regionaal belang)

De vragen zijn:
(1) wie bepaalt er waar de bovenwijkse kosten moeten worden toebedeeld. Is dit aan de gemeente, aangezien zij mogen bepalen of ze de regeling toepassen (de regeling is immers facultatief).
(2) Komt er nog een definitie waarbij omschreven wordt wat de bedoelde werken in 8.21.c zijn, danwel
(3) een nadere klassificering waarin deze worden toegelicht en worden afgebakend ten opzichte van (zeg maar) reguliere bovenwijkse voorzieningen die op basis van PPT-criteria worden verhaald.

Theo Stauttener - Stadkwadraat


Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht