Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Besluit criteria meeneembare studiefinanciering hoger onderwijs

Studenten in het hoger onderwijs kunnen met Nederlandse studiefinanciering in het buitenland te studeren, dit heet ‘meeneembare studiefinanciering’. Studenten kunnen in aanmerking komen voor meeneembare studiefinanciering als ze voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de Wet studiefinanciering 2000. Na een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie worden de wettelijke voorwaarden gewijzigd en uitgewerkt in het Besluit studiefinanciering 2000.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
28-11-2017
Einddatum consultatie
26-12-2017
Status
Resultaat gepubliceerd
Type consultatie
AMvB
Organisatie
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen
Hoger onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Studenten hoger onderwijs

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het 3 uit 6-criterium wordt niet meer als exclusief criterium gehanteerd om in aanmerking te komen voor meeneembare studiefinanciering voor een opleiding in het hoger onderwijs in het buitenland

Waarop kunt u reageren

Belangstellenden kunnen zowel hun reactie geven op de concept-amvb als op de toelichting.

Overige documenten

Acties

Delen regeling