Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit Bibob ivm opname COA

Dit besluit strekt, naast enkele technische aanpassingen, tot toevoeging van het COA aan de lijst van zelfstandige bestuursorganen die bevoegd zijn de Wet Bibob toe te passen. Het COA was niet bevoegd om de Wet Bibob toe te passen en dus niet bevoegd om bij het sluiten van vastgoedtransacties de vastgoedpartners te beoordelen. Het beoordelen van de vastgoedpartners dient primair de integriteit van het COA te waarborgen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-07-2018
Einddatum consultatie 24-08-2018
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Bestuursrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Betrokkenen bij dit voorstel zijn het COA, het Landelijk Bureau Bibob en vastgoedpartners van het COA.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Als gevolg van het ontwerp wordt het COA bevoegd een Bibob-onderzoek te verrichten naar andere partijen in een vastgoedtransactie.

Voor de vastgoedpartners van het COA zou dit ontwerp betekenen, indien het Bibob-instrumentarium wordt ingezet, dat de vastgoedpartner voor het onderzoek informatie zal moeten aanleveren. De omvang van de aan te leveren informatie zal per geval verschillen.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen is een reactie mogelijk.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeliing -Besluit Bibob

Bron: wetten.overheid.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling