Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs

Daling van leerlingen- en studentenaantallen vereist een andere aanpak van scholen en instellingen dan bij groei. Wetsvoorstel BHB stelt mbo en vo beter in staat om bestuurlijk samen te werken. De bestuurlijke fusie in het mbo wordt aantrekkelijker gemaakt het wordt weer mogelijk om verticale scholengemeenschappen (vo-mbo) te vormen en de regelgeving omtrent samenwerking tussen mbo onderling en tussen vo en mbo wordt geüniformeerd. Deze AMvB geeft verdere uitvoering aan deze voornemens.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-03-2021
Einddatum consultatie 03-05-2021
Status Actief
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 11803
Onderwerpen Beroepsonderwijs

Geef uw reactie op deze consultatie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Mbo-instellingen (aoc’s, roc’s en vakinstellingen) en vo-scholen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Meer mogelijkheden voor bestuurlijke samenwerking tussen mbo-instellingen onderling en tussen mbo-instellingen en vo-scholen.

Uniformering bekostiging vbo-groen aan aoc’s met bekostiging van reguliere vbo-scholen met het profiel groen.

Voor mbo-instellingen wordt het bevoegd gezag gelijkgesteld aan de rechtspersoon, zoals dat reeds in het po en vo al het geval is.

Waarop kunt u reageren

De betrokkenen kunnen op elk onderdeel van de AMvB reageren.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling