Besluit bedrijfs- en organisatiemiddel Wdo

Dit ontwerpbesluit vormt de nadere uitwerking van het stelsel van bedrijfs- en organisatiemiddelen op grond van de voorgenomen wet digitale overheid. Deze middelen worden gebruikt om ondernemingen en rechtspersonen toegang te verlenen tot elektronische overheidsdienstverlening. Het ontwerpbesluit stelt regels over de erkenning van private partijen die deze middelen leveren en daarbij betrokken diensten aanbieden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-06-2019
Einddatum consultatie 01-09-2019
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 9231
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Bedrijven

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De gevolgen voor bedrijven zijn beperkt tot (aspirant) erkende diensten, die aan de vereisten in dit besluit dienen te voldoen.

Waarop kunt u reageren

Er kan op alle onderdelen van het ontwerpbesluit worden gereageerd.

Downloads