Wijziging Besluit ivm Bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Met het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen wordt een keuzerecht voor deelnemers geïntroduceerd waarmee op pensioeningangsdatum maximaal 10% van de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen als bedrag ineens opgenomen kan worden. Dit keuzerecht wordt ook geïntroduceerd voor oudedagsvoorzieningen in de derde pijler (lijfrenteverzekering, lijfrenterekening, lijfrentebeleggingsrecht). Dit besluit strekt tot vaststelling van enkele nadere informatiebepalingen omtrent het keuzerecht.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-09-2020
Einddatum consultatie 16-10-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 11422
Onderwerpen Levensloop

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Enerzijds deelnemers die vlak voor pensionering op de hoogte worden gebracht van het keuzerecht bedrag ineens. Anderzijds iedereen die nog niet pensioengerechtigd is en op Mijnpensioenoverzicht.nl wil bekijken wat naar verwachting een bedrag ineens op pensioeningangsdatum zou opleveren en wat de gevolgen hiervan op het resterende pensioen zouden zijn.
Pensioenuitvoerders krijgen informatieverplichtingen over het keuzerecht richting deelnemers voorgeschreven. Het pensioenregister krijgt het voorschrift om de gevolgen van een bedrag ineens te tonen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Deelnemers vlak voor pensionering zullen geïnformeerd worden over het keuzerecht, en bij interesse in gebruikmaking van dit recht ontvangen deze deelnemers nadere meer persoonlijke informatie. Die informatie moet hen in staat stellen een geïnformeerde keuze te maken om wel/geen gebruik te maken van het keuzerecht. Daarbij wordt aan pensioenuitvoerders voorgeschreven dat zij moeten waarschuwen dat er gevolgen kunnen zijn voor toeslagen en inkomensafhankelijke regelingen.
Mensen die nog niet vlakbij de pensioeningangsdatum zitten, krijgen meer inzicht in het bedrag ineens dat men naar verwachting op pensioeningangsdatum zou kunnen opnemen. Dit inzicht kan bijdragen aan de financiële planning van iemand richting het pensioen.
Pensioenuitvoerders en het pensioenregister zullen extra kosten moeten maken vanwege de informatievoorschriften uit de concept-AMvB.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van de concept-AMvB kan worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Link naar wetsvoorstel

Bron: www.rijksoverheid.nl