Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit acute zorg Wkkgz

In een algemene maatregel van bestuur op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg worden eisen gesteld aan de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van de acute zorg. De positie van het regionaal overleg acute zorgketen wordt versterkt en aanbod van acute zorg mag alleen onder voorwaarden worden opgeschort of beëindigd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-11-2018
Einddatum consultatie 23-01-2019
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 8989
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De regeling richt zich op aanbieders van acute zorg en aanbieders van vervolgzorg.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Traumacentra moeten op grond van de onderhavige algemene maatregel van bestuur een regionaal overleg acute zorg organiseren. De deelnemers aan het regionaal overleg moeten zich inspannen om afspraken te maken en zullen die afspraken moeten naleven. Zorgaanbieders van acute zorg moeten een crisisplan opstellen. Traumacentra moeten niet opgeloste knelpunten in de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de acute zorg melden bij de IGJ, verzekeraars en zo nodig ook de NZa. Aanbieders van acute zorg mogen deze zorg alleen opschorten of beëindigen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Waarop kunt u reageren

Op de algemene maatregel van bestuur en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • Aanbiedingsbrief aan Tweede Kamer van concept besluit

Externe bronnen

Memorie van toelichting wetsvoorstel Aanpassingswet toetreding zorgaanbieders

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Tweede nota van wijziging Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Wetsvoorstel Aanpassingswet toetreding zorgaanbieders

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling