Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Besluit acute zorg Wkkgz

In een algemene maatregel van bestuur op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg worden eisen gesteld aan de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van de acute zorg. De positie van het regionaal overleg acute zorgketen wordt versterkt en aanbod van acute zorg mag alleen onder voorwaarden worden opgeschort of beëindigd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
28-11-2018
Einddatum consultatie
23-01-2019
Status
Actief
Type consultatie
AMvB
Organisatie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID
8989
Onderwerpen
Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De regeling richt zich op aanbieders van acute zorg en aanbieders van vervolgzorg.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Traumacentra moeten op grond van de onderhavige algemene maatregel van bestuur een regionaal overleg acute zorg organiseren. De deelnemers aan het regionaal overleg moeten zich inspannen om afspraken te maken en zullen die afspraken moeten naleven. Zorgaanbieders van acute zorg moeten een crisisplan opstellen. Traumacentra moeten niet opgeloste knelpunten in de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de acute zorg melden bij de IGJ, verzekeraars en zo nodig ook de NZa. Aanbieders van acute zorg mogen deze zorg alleen opschorten of beëindigen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Waarop kunt u reageren

Op de algemene maatregel van bestuur en de toelichting.

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Uitleg over wat IAK vragen zijn

Overige documenten

Externe bronnen

Acties

Delen regeling