Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit uitvoering EU-Verordeningen interne Energiemarkt

De consultatie heeft betrekking op het ontwerp-besluit ter uitvoering van Europese verordeningen betreffende de interne energiemarkt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-05-2018
Einddatum consultatie 24-05-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Markttoezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Bij de toepassing van het besluit zijn de volgende partijen betrokken: de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de (landelijk) netbeheerders, interconnector-beheerders en de (in Nederland) benoemde elektriciteitsmarktbeheerders.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het besluit bevat expliciete goedkeurings- en vaststellingsbevoegdheden voor de ACM, ter uitvoering van EU-verordeningen en EU-besluiten, in de gevallen dat de huidige wettelijke bepalingen hier in onvoldoende mate in voorzien. Hiermee biedt het besluit een helder en transparant kader, zodat de ACM haar besluiten op een legitieme basis kan baseren. Het besluit leidt niet tot extra lasten. De bevoegdheden voor de ACM vloeien voort uit de diverse EU-uitvoeringsverordeningen die reeds van kracht zijn en rechtstreeks doorwerken in de Nederlandse rechtsorde.

Waarop kunt u reageren

Er kan op alle elementen van het ontwerp-besluit en de bijbehorende nota van toelichting worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording IAK-vragen ontwerp-besluit uitvoering EU-Verordeningen interne energiemarkt

Externe bronnen

Grondslag Wet voortgang energietransitie

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling