Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Reactie

Naam NBKL (drs. H.C. Hemmes)
Plaats Barneveld
Datum 7 april 2019

Vraag1

U kunt een reactie geven op het gehele besluit en/of de nota van toelichting.
De voorliggende wijziging betreft gasgestookte verwarmingstoestellen en niet op biomassa gestookte ketels. In de Memorie van toelichting (35022 nr. 3) bij de Wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties is aangegeven dat zal worden bezien of dit stelsel per 1 januari 2022 ook van toepassing is te verklaren op biomassa gestookte ketels en kachels.
Het aantal in woningen geplaatste bioketels is zeer beperkt. Het is dan ook noodzaak de systematiek van certificering van installateurs daar op af te stemmen. De NBKL heeft een eigen systematiek van erkenning van installateurs. Die bestaande certificering zou in de toekomst gebruikt kunnen worden, ondermeer om de administratieve lasten beperkt te houden.
De NBKL wordt graag betrokken bij uw overweging van deze uitbreiding.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht