Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Consultatie van het Besluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-03-2019
Einddatum consultatie 08-04-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Bouwen en verbouwen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Bewoners, gebruikers en eigenaren van gebouwen met gasverbrandingstoestellen, installatiebedrijven die werkzaamheden uitvoeren aan gasverbrandingsinstallaties, conformiteitsbeoordelingsinstanties.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties zullen alleen nog uitgevoerd mogen worden als beschikt wordt over een certificaat. De effecten voor burgers, bedrijven en overheid zijn beschreven in de nota van toelichting bij het conceptbesluit

Waarop kunt u reageren

Op het gehele conceptbesluit en nota van toelichting

Downloads

  • Concept regeling

    Besluit van [datum] houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

  • Ontwerp toelichting

    Nota van toelichting bij Besluit van [datum] houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    IAK bij Besluit van [datum] houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling