Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet

De consultatie betreft een ontwerp van een amvb die uitvoering geeft aan de Gezondheidswet en de Jeugdwet door toezichtsinformatie aan te wijzen die door de NVWA, de IGZ, de IJZ en IvenJ openbaar gemaakt moet worden. Door een recente wetswijziging bieden de Gezondheidswet en de Jeugdwet daarvoor een grondslag (kamerstukken 34111).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-06-2017
Einddatum consultatie 30-07-2017
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Organisatie en beleid Voeding

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Deze amvb geeft uitvoering aan de Gezondheidswet en de Jeugdwet die tot doel heeft de naleving van de regelgeving te bevorderen, het publiek inzicht te geven in de wijze waarop het toezicht op en de uitvoering van die regelgeving worden verricht en wat de resultaten van die verrichtingen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Consumenten, patiënten, clienten, beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg, bedrijven, zorginstellingen en instellingen voor jeugdzorg.

Verwachte effecten van de regeling

Doordat burgers en bedrijven beter geinformeerd raken over het functioneren van de toezichthouders en over het functioneren bedrijven, instellingen en beroepsbeoefenaren, zal het vertrouwen in de overheid kunnen toenemen en zal het nalevingsniveau van wet- en regelgeving verhogen.

Doel van de consultatie

Betrokken partijen (consumenten, patiënten en cliënten, individuele beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, bedrijven, zorginstellingen in de jeugdzorg en jeugdzorgorganisaties) te informeren en hen de mogelijkheid te bieden actief mee te denken over het ontwerp van deze amvb.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt op alle onderdelen reageren.

Meer informatie