Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet

De consultatie betreft een ontwerp van een amvb die uitvoering geeft aan de Gezondheidswet en de Jeugdwet door toezichtsinformatie aan te wijzen die door de NVWA, de IGZ, de IJZ en IvenJ openbaar gemaakt moet worden. Door een recente wetswijziging bieden de Gezondheidswet en de Jeugdwet daarvoor een grondslag (kamerstukken 34111).

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 24 juli 2018

U heeft destijds gereageerd op de internetconsultatie over een ontwerp van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet. Bij brief d.d. 2 juli 2018 is dat besluit voorgehangen bij de Eerste en Tweede Kamer (kamerstukken 34111, nr. 24). U treft hierbij aan een reactie op hoofdlijnen op de inbreng van de respondenten.