Besluit lokaalspoorweg Hoekse Lijn

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van het Besluit lokaal spoor. Deze wijziging betreft enige specifieke regels voor een deel van de spoorweg "Hoekse lijn". Dit met het oog op een goede uitvoering van richtlijn 2012/34/EU van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte, de zogeheten SERA-richtlijn.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-07-2021
Einddatum consultatie 06-09-2021
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 12925
Onderwerpen Spoor

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Metropoolregio Rotterdam Den Haag;
• Bedrijfsaansluiting Vulcaanhaven;
• Spoorgoederenvervoerders die gebruik maken van de verbinding tussen het hoofdspoor en Vulcaanhaven over de Hoekse lijn.

Implementatie van de artikelen van de sera-richtlijn die van toepassing zijn op het goederentraject tussen het hoofdspoor en Vulcaanhaven over de Hoekse lijn. Het betreft de wettelijke omzetting van het recht op toegang tot de spoorweg en tot dienstvoorzieningen onder transparante en niet-discriminerende voorwaarden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De verwachte effecten zijn beperkt. De regeling heeft geen praktische gevolgen voor goederenvervoerders, aangezien het recht op toegang in de praktijk reeds geldt.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 6 september 2021 via deze website reageren op deze regeling en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

publicatie in het Staatsblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl