Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit Hernieuwbare Energie vervoer

Reactie

Naam MVO, NVDB, VERNOF (F.P.G. Bergmans)
Plaats Zoetermeer
Datum 22 november 2016

Vraag1

Heeft u opmerkingen op het ontwerpbesluit en de Nota van Toelichting?
In bijgaand document geven MVO –de ketenorganisatie voor oliën en vetten, de Nederlandse Vereniging van Duurzame Biobrandstoffen (NVDB) en de Nederlandse Vereniging voor Fabrikanten van Eetbare Oliën en Vetten (VERNOF) hun gezamenlijke visie ten aanzien van het concept Besluit Hernieuwbare Energie vervoer.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht