Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit Hernieuwbare Energie vervoer

Dit ontwerpbesluit vervangt het Besluit hernieuwbare energie vervoer 2015 en delen van het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging. Met dit besluit implementeert het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) tevens de Europese richtlijn Indirect Land Use Change (ILUC) en de operationalisering van de reductieverplichting van de richtlijn brandstofkwaliteit en de daarmee samenhangende uitvoeringssystematiek.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 3 juli 2018

Het besluit is bij per koninklijk besluit (stb-2018-202) per 1 juli 2018 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 in werking getreden.

Link toegevoegd, 11 juli 2017

Via de wetgevingskalender kunt u de voortgang volgen.

Consultatie rapport gepubliceerd, 16 februari 2017

Een nieuwe versie van het het verslag van de internetconsultatie besluit hernieuwbare energie vervoer is gepubliceerd. In deze versie is een inhoudelijke reactie van het ministerie opgenomen.

  • Resultaten en bevindingen van de consultatie met reactie van ministerie IenW

Zoeken
Uitgebreid zoeken