Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit Hernieuwbare Energie vervoer

Reactie

Naam Natuur & Milieu (Drs A.M. Florentinus)
Plaats Utrecht
Datum 22 november 2016

Vraag1

Heeft u opmerkingen op het ontwerpbesluit en de Nota van Toelichting?
Natuur & Milieu, Milieudefensie, Both ENDS, Greenpeace Nederland, IUCN NL en Oxfam Novib willen bij deze wederom reageren op uw wetsvoorstel voor de implementatie van de Europese ILUC richtlijn. Wij willen U nogmaals dringend vragen uw voorstel te wijzigen om verdere klimaatschade van de biobrandstoffenverplichting te beperken. Recente onderzoeken (waaronder de door EC uitgezette Globium studie) tonen ons dat de broeikasgasbalans van conventionele biobrandstoffen uit voedsel in bepaalde gevallen zo slecht kan zijn dat er een verdubbeling van CO2 uitstoot plaatsvindt ten opzichte van de fossiele brandstof.

In dit Besluit zien wij een verwerking van onze eerdere reactie niet terug. In de Nota van Toelichting (pagina 26, paragraaf 6.2 in het draft Besluit) zien wij dan ook grove onjuistheden staan, op basis van de door ons aangedragen informatie en recente wetenschappelijke inzichten (zoals ook vermeld in onze eerdere reacties en is opgenomen als bijlage in deze reactie). Er wordt daar gesteld dat “deze verandering van de wet- en regelgeving positieve gevolgen voor het milieu heeft. Het vermindert de broeikasgasemissies van vervoersbrandstoffen. Dit gebeurt door beperking van conventionele biobrandstoffen die meestal een hogere broeikasintensiteit gedurende de levenscyclus kennen dan geavanceerde biobrandstoffen.”

Echter door het maximum te stellen op 5% laat U de markt feitelijk verdubbelen in groei van de huidige 1,8% naar 5% aandeel, met alle milieu- en sociale gevolgen van dien.

Gezien de ernst en urgentie van de klimaatproblematiek dringen wij er daarom nogmaals sterk op aan om uw voorstellen aan te passen aan de hogere eisen die er op basis van de gewijzigde inzichten aan moeten worden gesteld: een beperking van het aandeel conventionele biobrandstoffen op basis van voedselgewassen gelijk aan het huidige marktaandeel (1,8%) en een behoud van de dubbeltelling voor biobrandstoffen uit niet ILUC gevoelige brandstoffen.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht