Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit Hernieuwbare Energie vervoer

Reactie

Naam jos van Veen
Plaats ZWOLLE
Datum 9 november 2016

Vraag1

Heeft u opmerkingen op het ontwerpbesluit en de Nota van Toelichting?
ik ga niet in op de bureaucratische aspecten van deze consultatie.De tijd zal het uitmaken of dat gedeelte functioneert.

Er is sprake van ene heel discutabele gedachtegang..nl. hernieuwbare energie in relatie tot luchtverontreiniging (= doel). Niemand vertelt dat hernieuwbare energie schoner is dan het bestaande energieverbruik..of gunstiger in verbruik zal uitpakken qua hoeveelheid

Daarvoor zullen we echt zonneparken in de (sub(tropische regio moeten aanleggen en dee energie transporteren naar elders.(technische kwestie..dat zal pas hernieuwbare energie zijn. Verder zijn er mogelijkheden door stijging van het waterpeil.

Er is een te statische optie. in de toekomst zal het verbruik van energie alleen nog maar MEER worden en niet minder en zal m.n. het vervoer de lucht verontreinigen met fijnstof..het teken van "vooruitgng"dat geen natuurlijke compensatie kent.
Afvangen van fijnstof in nog niet erg "in "..

De veranderingen moeten betaalbaar blijven voor de gebruiker...Vergeet het!!! Het zullen de exponentiele kosten zijn die remmend gaan werken en brandhout zullen herintroduceren

Er is naar mijn mening veel te veel aandacht voor belastingdienst, accijnzen en hypercontrole op fraude en corruptie.
De eurofiel neoliberale geest is weer eens goed uit de fles en het vals morele vingertje is er al bij voorbaat...De wetgever vetrouwt zijn volk niet en het volk vertrouwt de wetgever niet


Dit soort veranderingen gaat niet gesmeerd lopen..fouten in de bureaucratie gaan afgewenteld worden op de andere partijen en belanghebbenden..en er zal dan weer verlangd worden naar nogmaals controlerende bureaucratie met nog meer ellende..waterhoofd constructie

En dat alles voor dat kleine rotbeetjes hernieuwbare energie terwijl er betere alternatieven zijn voor onuitputbare voorzieningen
Alles ingebed in overheidsgraai als partypooper.

Dit is pennywise en miljarden foolish
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht