Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit Hernieuwbare Energie vervoer

Reactie

Naam Nederlandse Vereniging voor Duurzame Biobrandstoffen (NVDB) (mr. J. Verschoor)
Plaats 's-Gravenhage
Datum 22 november 2016

Vraag1

Heeft u opmerkingen op het ontwerpbesluit en de Nota van Toelichting?
In bijgaand document geeft de Nederlandse Vereniging van Duurzame Biobrandstoffen (NVDB) haar standpunt weer ten aanzien van het concept Bev. Deze reactie dient in samenhang te worden gelezen met de eerdere inbreng van de NVDB voor de consultatie over de aanpassing van de Wet milieubeheer.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht