Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening

De uitwisseling van persoonsgegevens faciliteren voor vroegsignalering van schulden en voor het besluit over toegang en plan van aanpak schuldhulpverlening.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-10-2019
Einddatum consultatie 26-11-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 10601
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers, gemeenten en instellingen die in opdracht van gemeenten schuldhulp geven, schuldeisers

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Beter bereik doelgroep, ontzorging, juridische zekerheid

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het conceptbesluit.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • Geconsolideerde versie Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Externe bronnen

voorstel van wet tot wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl