Besluit Burgerluchthavens

Het ontwerpbesluit behelst grotendeels een wijziging van het Besluit burgerluchthavens en bevat een beperkte wijziging van de Regeling Toezicht luchtvaart.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 24 november 2016

Per 1 januari 2016 in werking getreden.

Toelichting ministerie op BBL, 16 juli 2015

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft het ontwerpbesluit ‘Wijziging van het Besluit burgerluchthavens (BBL) en onderliggende regelgeving’, in de periode van 5 augustus tot en met
1 september 2014 opengesteld voor openbare internetconsultatie. Op
18 december 2014 is het verslag met daarin een samenvatting van de ingediende reacties gepubliceerd. Op de website is het verslag met toelichting van het ministerie van IenM gepubliceerd.