Besluit beslagvrije voet

Met het ontwerpbesluit wordt uitvoering gegeven aan de vereenvoudiging van de berekening van de beslagvrije voet, waarbij oog is voor de financiële belangen van zowel de schuldenaar als de schuldeiser. Uitgangspunt daarbij is dat de uitkomsten van de nieuwe berekening grosso modo aansluiten bij die van het huidige systeem. Daarnaast moet de nieuwe berekening uitvoerbaar zijn voor alle betrokken partijen (gerechtsdeurwaarders, overheidschuldeisers, derde-beslagenen en schuldenaren).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-12-2017
Einddatum consultatie 18-01-2018
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 8356
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De nieuwe regeling raakt de schuldenaar, schuldeisers, deurwaarders en de derde-beslagenen (werkgever en/of uitkeringsinstantie).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het verwachte effect is dat op eenduidige wijze het belastbaar inkomen van de schuldenaar en van een eventuele echtgenoot wordt vastgesteld. Een tweede effect is dat op eenduidige wijze ophoging of vermindering van de beslagvrije voet plaatsvindt.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het ontwerpbesluit kan worden gereageerd, er zijn geen specifieke onderdelen waarvoor reactie wordt gevraagd.

Downloads

Overige documenten

Externe bronnen

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)

Bron: wetten.overheid.nl

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van niet-digitaal procederen)

Bron: wetten.overheid.nl

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van SZW (Verzamelwet SZW 2018)

Bron: www.eerstekamer.nl