Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Besluit beslagvrije voet

Met het ontwerpbesluit wordt uitvoering gegeven aan de vereenvoudiging van de berekening van de beslagvrije voet, waarbij oog is voor de financiële belangen van zowel de schuldenaar als de schuldeiser. Uitgangspunt daarbij is dat de uitkomsten van de nieuwe berekening grosso modo aansluiten bij die van het huidige systeem. Daarnaast moet de nieuwe berekening uitvoerbaar zijn voor alle betrokken partijen (gerechtsdeurwaarders, overheidschuldeisers, derde-beslagenen en schuldenaren).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
07-12-2017
Einddatum consultatie
18-01-2018
Status
Gesloten
Type consultatie
AMvB
Organisatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID
8356
Onderwerpen
Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De nieuwe regeling raakt de schuldenaar, schuldeisers, deurwaarders en de derde-beslagenen (werkgever en/of uitkeringsinstantie).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het verwachte effect is dat op eenduidige wijze het belastbaar inkomen van de schuldenaar en van een eventuele echtgenoot wordt vastgesteld. Een tweede effect is dat op eenduidige wijze ophoging of vermindering van de beslagvrije voet plaatsvindt.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het ontwerpbesluit kan worden gereageerd, er zijn geen specifieke onderdelen waarvoor reactie wordt gevraagd.

Overige documenten

Externe bronnen

Acties

Delen regeling