Besluit bemanning zeeschepen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een herziening voor van het Besluit zeevarenden over de opleidingseisen en het welzijn van de bemanning (zeevarenden) op Nederlandse zeeschepen. Dit conceptbesluit is onderdeel van de modernisering van de bemanningsregelgeving en behoort bij het Wetsvoorstel bemanning zeeschepen, dat thans ter behandeling ligt bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel is in 2022 voor internetconsultatie (IC) voorgelegd. Een concept van het besluit is destijds ter informatie bijgevoegd. Die IC heeft tot enkele aanpassingen geleid van het wetsvoorstel. Ook het conceptbesluit is als gevolg hiervan aangepast.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 28 maart 2024

Het hoofdlijnenverslag van de internetconsultatie is op de IC-website gepubliceerd. het ministerie zal op een later moment inhoudelijk reageren.