Besluit analyse vakbekwaamheidsbouwwerk

Dit besluit wijzigt het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) in verband met het doorvoeren van de aanbevelingen die het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft gedaan naar aanleiding van de analyse van het vakbekwaamheidsbouwwerk.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-05-2018
Einddatum consultatie 12-06-2018
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Financieel dienstverleners, financieel adviseurs en andere belanghebbenden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het besluit zorgt voor een betere aansluiting bij de praktijk en voorziet daarbij in een afname van de administratieve lasten en nalevingskosten voor het bedrijfsleven.

Waarop kunt u reageren

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het besluit en de toelichting.

Downloads

Externe bronnen

Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft

Bron: wetten.overheid.nl