Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Windparken op zee

Reactie

Naam Gasunie Transport Services B.V. (A.M. van Winden)
Plaats Groningen
Datum 29 september 2014

Vraag1

Wat is uw mening over het concept-besluit tot wijziging van het Waterbesluit algemene regels windparken op zee?
De voorgestelde wijzigingen van het Waterbesluit zien op het toevoegen van algemene regels voor de bouw, exploitatie en verwijdering van windparken op zee.
Zoals u weet, is er een “wisselwerking” tussen buisleidingen met een gevaarlijke inhoud én dergelijke windparken.
Gelet hierop vragen wij ons af, of daarmee in het voorgestelde artikel 6.16j, tweede lid, onder d, voldoende rekening is gehouden? Daarin wordt namelijk voor wat betreft de aan te houden minimale afstand geen onderscheid gemaakt in de "aard" van de kabel en/of de leiding.
Voorstelbaar is, dat er voor o.a. buisleidingen met een gevaarlijke inhoud, een afwijkende, ruimere, minimale afstand wordt opgenomen. De mogelijkheid daartoe komt in onze ogen in het voorgestelde vijfde lid van dit artikel onvoldoende duidelijk tot uitdrukking.
Het verzoek is dan ook om hier bij de vaststelling van het definitieve besluit rekening mee te houden.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht