Windparken op zee

Dit concept-besluit introduceert algemene regels voor windparken op zee. Het betreft niet-locatie specifieke vereisten voor de bouw, exploitatie en verwijdering van een windpark op zee ter bescherming van met name scheepvaart, luchtvaart en het milieu.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 16 juli 2015

Per 1 juli 2015 in werking getreden.

Inhoudelijke reactie verslag Windparken op zee, 18 december 2014

Op 27 oktober 2014 is een verslag met resultaten van de consultatie gepubliceerd. De Ministerraad heeft inmiddels ingestemd met de adviesaanvraag aan de Raad van State. Op de website is de inhoudelijke reactie met daarin een overzicht van de binnengekomen reacties en tot welke aanpassingen die in het concept besluit hebben geleid geplaatst. Het besluit is op 20 april 2015 gepubliceerd en treedt in werking per 1 juli 2015.