Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Windparken op zee

Reactie

Naam Havenbedrijf Rotterdam nv (ing P.K. Ketel)
Plaats Rotterdam
Datum 25 september 2014

Vraag1

Wat is uw mening over het concept-besluit tot wijziging van het Waterbesluit algemene regels windparken op zee?
Verzocht wordt kabels, die een windpark op zee verbinden met het landelijk hoogspanningsnet niet door de ankergebieden te leggen om schades aan deze kabels door het ankeren te voorkomen. Dit kan door in artikel 6.16j een artikel daarover op te nemen. De bestaande ankergebieden zijn nu ook zodanig gesitueerd, dat ze buiten bestaande kabel- en leidingtracé's liggen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht