Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Windparken op zee

Reactie

Naam Gemini (L Folkerts)
Plaats Amsterdam
Datum 28 september 2014

Vraag1

Wat is uw mening over het concept-besluit tot wijziging van het Waterbesluit algemene regels windparken op zee?
In tegenstelling tot hetgeen in hoofdstuk 3 van de nota van toelichting staat geschreven houden de algemene regels niet op alle punten een verlichting van de lasten in met betrekking tot de onderwerpen waarvoor vergelijkbare voorschriften zijn opgenomen in de reeds verleende vergunningen. We zijn van mening dat de minister mede vanuit een oogpunt van rechtszekerheid met adequaat overgangsrecht de mogelijkheid dient open te houden om specifieke vergunningsvoorschriften van bestaande vergunningen als maatwerkvoorschriften in stand te laten.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht