Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Windparken op zee

Reactie

Naam NWEA - Nederlandse Wind Energie Associatie (Ir. A.J.K. Sledsens)
Plaats Utrecht
Datum 29 september 2014

Vraag1

Wat is uw mening over het concept-besluit tot wijziging van het Waterbesluit algemene regels windparken op zee?
Hierbij maakt NWEA – de Nederlandse Wind Energie Associatie- graag gebruik van de mogelijkheid om te reageren op het concept “Besluit tot wijziging van het Waterbesluit in verband met de vereenvoudiging en uniformering van regels voor windparken op zee (algemene regels windparken op zee)”

NWEA staat positief tegenover het voornemen om met dit wetsvoorstel een duidelijk en flexibel stelsel te organiseren, en ziet een aantal positieve veranderingen die nodig zijn voor de realisatie van de doelstelling van 14% hernieuwbare energie in 2020 en 16% in 2023. De 4.450 MW wind op zee in 2023 zoals opgenomen in het Energieakkoord is hier een onmisbaar onderdeel van. In de bijgevoegde brief met bijlage geven wij een aantal suggesties voor verdere verbetering van het conceptbesluit.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht