Wetsvoorstel beschikking bij overgang van onderneming

Het proces rondom de toerekening van lasten en de vaststelling van de premie bij overgang van onderneming te verbeteren, overgangen beter in beeld te krijgen en ook de werkgever eerder te informeren over de vaststelling van de overgang.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-05-2020
Einddatum consultatie 26-06-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 11529
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Werkgevers, UWV en Belastingdienst.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Door het wetsvoorstel worden werkgevers eerder geïnformeerd over de vaststelling van de overgang van onderneming en komen overgangen van onderneming beter in beeld.

Waarop kunt u reageren

Ter internetconsultatie ligt een concept-wettekst, artikelsgewijze toelichting en bijbehorende memorie van toelichting
U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen