Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit beslagvrije voet

Een goede en eenduidige vaststelling van de beslagvrije voet. Dit vraagt van alle beslagleggende partijen dat zij op een zelfde manier informatie met betrekking tot de leefsituatie en de hoogte van het inkomen uit de geleverde data herleiden. Tevens wordt de grondslag van de rekentool uitgewerkt zodat er centraal voor de berekening van de beslagvrije voet noodzakelijke herleidingen kan plaatsvinden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-03-2020
Einddatum consultatie 03-04-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 10894
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Schuldenaren, beslagleggende partijen en bouwers van de aan beslagleggende partijen beschikbaar te stellen rekentool.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Een eenduidige herleiding van informatie uit de beschikbaar te stellen bronnen in combinatie met een correcte inregeling van de ter ondersteuning van verschillende partijen in te richten centrale rekentool.

Waarop kunt u reageren

U kunt op alle onderdelen reageren.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Besluit beslagvrije voet

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling