Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging besluit betreffende de benoemingsprocedure voor leden van de Sociaal-Economische Raad en enige aanverwante onderwerpen

Het besluit betreffende de benoemingsprocedure voor de leden van de Sociaal-Economische Raad en enige aanverwante onderwerpen dient ter vervanging van een tweetal besluiten uit 1955 en 1959, om de procedure rondom de benoemingen van de leden van de Sociaal-Economische Raad te actualiseren en vereenvoudigen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-11-2020
Einddatum consultatie 14-12-2020
Status Actief
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 5532
Onderwerpen Organisatie en beleid

Geef uw reactie op deze consultatie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De Sociaal-Economische Raad, algemeen erkende centrale en andere representatieve organisaties van ondernemers en algemeen erkende centrale organisaties van werknemers, overeenkomstig artikel 4, tweede lid, van de wet op de Sociaal-Economische Raad en leden van de Sociaal-Economische Raad.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het beoogde effect is een vereenvoudigde procedure rondom de benoemingen van leden van de Sociaal-Economische Raad.

Waarop kunt u reageren

Er kan op de concept algemene maatregel van bestuur en concept toelichting gereageerd worden.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling