Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Uitbreiding benadelingsverbod klokkenluiders

Reactie

Naam Christiaan Roorda
Plaats Den Bosch
Datum 31 januari 2019

Vraag1

Wilt u reageren op deze uitbreiding van het benadelingsverbod? Dit kunt u doen door een bericht achter te laten of een document te uploaden.
Het is waardevol dat dit wordt geregeld. En dat zelfs vrijwilligers worden meegenomen. Veel werk dat vrijwilligers doen heeft grote waarde voor de vrijwilliger, maar ook voor de organisatie. Er zijn organisaties die niet zonder vrijwilligers kunnen draaien.

Alleen, wetssystematisch is dit wat minder handig. De bepaling wordt opgenomen in Boek 7, titel 10, dat regels geeft voor de arbeidsovereenkomst, maar het gaat hier nou juist niet om werknemers. Het verbod richt zich tot ondernemers in hun relatie met vrijwilligers, stagiaires en zzp-ers; die ondernemers kunnen daarnaast ook werknemers hebben, maar dat hoeft niet.

Het is ook minder handig om de term "arbeid" te gebruiken, omdat die term toch wel heel erg in de sleutel staat van de arbeidsovereenkomst en van werk waar loon tegenover staat. In de definitie van de overeenkomst van opdracht wordt daarom de term "werkzaamheden" gebruikt; dat is al ruimer. Of die term ruim genoeg is om ook het (onbetaalde) werk van vrijwilligers te dekken, weet ik niet. Iets om uit te zoeken.

Het kan nuttig zijn om nog eens even te kijken naar de Arbeidsomstandighedenwet. Die wet is tot op zekere hoogte van toepassing op anderen dan werknemers, dus de systematiek en terminologie van die wet geeft misschien houvast.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht