Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Uitbreiding benadelingsverbod klokkenluiders

In het Burgerlijk wetboek wordt in artikel 658c van Boek 7 het benadelingsverbod voor werknemers die een vermoeden van een misstand als bedoeld in de Wet Huis voor klokkenluiders melden, aangevuld met een benadelingsverbod voor degenen die anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst arbeid verrichten zoals zzp-ers, vrijwilligers en stagiairs.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
31-01-2019
Einddatum consultatie
07-03-2019
Status
Actief
Type consultatie
Wet
Organisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID
8881
Onderwerpen
Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- zzp-ers
- vrijwilligers
- stagiairs
- werkgevers

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Rechtsbescherming voor melders van misstanden als bedoeld in de Wet Huis voor klokkenluiders, die anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst arbeid verrichten.

Waarop kunt u reageren

Er mag op alle onderdelen worden gereageerd.

Overige documenten

Acties

Delen regeling