Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Uitbreiding benadelingsverbod klokkenluiders

Reactie

Naam F. Meuter
Plaats Groningen
Datum 7 maart 2019

Vraag1

Wilt u reageren op deze uitbreiding van het benadelingsverbod? Dit kunt u doen door een bericht achter te laten of een document te uploaden.
Het gaat om een vermoeden van misstand(en).
Dan behoort,
in een vrije en open en transparante samenleving,
op voet van zichzelf,
steeds aan de hand van een reeks met voortschrijdend inzicht doordachte structureel te borgen checks and balances,
verbeterende constitutionele fair play democratie,
in een zichzelf respecterende Wet-en regelgeving ten behoeve van Klokkenluiders,
rechtsbescherming in de ruimste zin,
te worden toegekend aan alle stakeholders in de maatschappelijke omgeving in de ruimste zin,
welke een vermoeden van misstand dragen, in beginsel derhalve alle ingezetenen en toevallige "passanten",
met inbegrip van direkt begrepen van
een bekende, collega, lid eigen kliek enz. vriend(in), lid familie, liefdespartner, en ook zulks in de ruimte zin,
binnen en buiten de territoriale grenzen van het Koninkrijk der Nederlanden,
waar ook ter wereld.
Het kan gaan om eigen waarneming(en), resp. zelf tegels lichten (wellicht toevallige bijvangst),
vermits niet zijnde smaad resp. laster (zoals bijv. borrelpraat op Bali over Argentijnse misdaden tegen de menselijkheid).

De rechtsbescherming dient echt iets voor te stellen, dus zakelijk borgen, met ruime financiële reserves hiervoor.
Het falen van beschermingsprogramma's voor kroongetuigen in strafrecht doen anders het ergste vrezen.
De bittere noodzaak spreekt uit vele incidenten binnen uiterst diverse gremia welke binnen mijn eigen waarnemingen werden gedocumenteerd,
(en soms gerapporteerd aan de Nationale Ombudsman, voor dossiervorming...),
naast een interview als met de expertgroep klokkenluiders, over de tandeloze kwalitieitsstatus van het huidige Huis,
terwijl ook zaken binnen giga-projekten grote zorgen baren (NRC deze week nog).

Geen besloten geloofssekte, geen vakbond, geen vrijwilligersorganisatie, geen sportbond,
geen zorgaanbieder, geen patientenorganisatie, whatever whatever,
mag nog feitelijk buiten het daglicht blijven.
Tot heil van de publieke zaak, een gezonde samenleving.Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht