Wetsvoorstel dubbele bemiddelingskosten

De voorgestelde regeling ziet in een gelijktrekken van de positie van kamerhuurders met die van huurders van andere woonruimte met het oog op bemiddelingskosten.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 54 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: