Wetsvoorstel dubbele bemiddelingskosten

De voorgestelde regeling ziet in een gelijktrekken van de positie van kamerhuurders met die van huurders van andere woonruimte met het oog op bemiddelingskosten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-05-2014
Einddatum consultatie 17-06-2014
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Artikel 417 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat als een bemiddelaar zowel voor de huurder als voor verhuurder optreedt, de bemiddelingskosten voor rekening van de verhuurder komen, tenzij het om kamerverhuur gaat. Dan mogen de bemiddelingskosten wel in rekening worden gebracht bij de kamerhuurder. Er is geen reden meer de huurder van kamers hier anders te behandelen dan de huurder van andere woonruimte. Bovendien worden in de praktijk aan de kamerhuurder vaak ook nog hoge bemiddelingskosten in rekening gebracht, bijv. een volle maand huur. Daarom wordt voorgesteld deze uitzondering te schrappen.
Tevens wordt voorgesteld de regeling zo te verduidelijken, dat voor de praktijk duidelijker wordt, wanneer sprake is van optreden voor zowel de verhuurder als de huurder.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Huurders van kamers en etages en verhuurders, zowel particuliere als professionele, van kamers en etages.

Verwachte effecten van de regeling

Verbetering positie van kamerhuurders. En duidelijkheid over de bestaande regeling voor dubbele courtage, waardoor partijen weten waar ze aan toe zijn.

Doel van de consultatie

Het verzamelen van reacties over de inhoud van het voorstel. De reacties worden betrokken bij de afwegingen over de definitieve regeling.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er is een reactie mogelijk op het hele voorstel.