Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Voornemen tot aanwijzing bemiddelingsdienst

Op 30 september 2018 loopt de huidige aanwijzing aan KPN af om de tekst- en beeldbemiddelingsdienst voor doven en slechthorenden te verzorgen. Ten behoeve van de nieuwe aanwijzing worden de volgende documenten geconsulteerd:
- het voornemen tot aanwijzing van de tekst- en beeldbemiddelingsdienst en
- wijziging van de Regeling uitbrengen bod aanwijzingsprocedure bemiddelingsdienst en de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
13-04-2018
Einddatum consultatie
11-05-2018
Status
Resultaat gepubliceerd
Type consultatie
Ministeriële regeling
Organisatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen
ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- eindgebruikers met een gehoor- of spraakbeperking;
- de huidige verzorger van de tekst- en beeldbemiddelingsdienst;
- aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten en -netwerken die in het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de betalen vergoeding betrekking heeft, een hogere omzet realiseren dan € 2.000.000.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met deze nieuwe aanwijzing wordt een voorziening getroffen voor eindgebruikers met een gehoor- of spraakbeperking waarmee er gelijkwaardige toegang wordt geboden tot openbare telefonie.
Op basis van de Telecommunicatiewet is degene die thans de tekst- en beeldbemiddelingsdienst verzorgt, verplicht een bod uit te brengen.
De kosten die met deze dienst gepaard gaan worden omgeslagen over de aanbieders van elektronische communicatiediensten en -netwerken met een bepaalde omzet.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het voornemen tot aanwijzing van de tekst- en beeldbemiddelingsdienst kan worden gereageerd.
NB. dit betreft nog niet het definitieve voornemen. Pas indien het definitieve voornemingen is gepubliceerd kunnen ondernemingen een bod uitbrengen.

Daarnaast kan worden gereageerd op de wijziging van de Regeling uitbrengen bod aanwijzingsprocedure bemiddelingsdienst. Hierin wordt de hoogte van de vaste vergoeding vastgesteld. Ook kan worden gereageerd op een wijziging van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen. Hierin wordt voorgesteld om de huidige openingstijden van de beeldbemiddelingsdienst in het weekend en op feestdagen te verruimen.

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Uitleg over wat IAK vragen zijn

Overige documenten

Externe bronnen

Acties

Delen regeling