Beleidsvoornemen 3,5 GHz-band

Reactie

Naam MJG Besselink
Plaats Sonsbeck, Duitsland
Datum 16 maart 2019

Vraag1

Wat vindt u van het voorgenomen beleid t.a.v. de uitgifte van de 3,5 GHz-band?

U kunt reageren op alle onderdelen van het beleidsvoornemen. Meer specifiek ziet het ministerie van EZK graag een reactie op de drie vragen in het consultatiedocument (op de laatste pagina).
Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de veiligheid van 5G (overigens ook van 2g, 3G en 4G). Er zijn vele sterke aanwijzingen dat deze netwerken gezondheidsschade toebrengen. De overheid moet hier het voorzorgsprincipe hanteren en eerst deugdelijk onderzoek laten uitvoeren naar de veiligheid ervan, vooraleer burgers er massaal aan blootgesteld gaan worden.