Beleidsvoornemen 3,5 GHz-band

Dit document schetst het voorgenomen beleid t.a.v. de uitgifte van de 3,5 GHz-frequentieband. In de brief over de toekomst van de 3,5 GHz-band is de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) al ingegaan op de eerste voornemens. Het ministerie van EZK wil partijen nu in de gelegenheid stellen hun zienswijzen te geven op het voorgenomen uitgiftebeleid. Dit beleidsvoornemen zal met de uitkomsten van deze consultatie worden verwerkt in de definitieve Nota Mobiele Communicatie.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Advies bij foutmelding downloaden document, 1 maart 2019

Mogelijk krijgt u een foutmelding bij het downloaden van het consultatiedocument / beleidsvoornemen. Dat lijkt het geval bij sommige internetbrowsers (Chrome en Opera). U kunt dan proberen het PDF-document te downloaden via een andere browser zoals Internet Explorer, Edge of Firefox.