Beleidsvoornemen 3,5 GHz-band

Reactie

Naam Ing J.L.J. Van den Berg
Plaats Genderen
Datum 17 maart 2019

Vraag1

Wat vindt u van het voorgenomen beleid t.a.v. de uitgifte van de 3,5 GHz-band?

U kunt reageren op alle onderdelen van het beleidsvoornemen. Meer specifiek ziet het ministerie van EZK graag een reactie op de drie vragen in het consultatiedocument (op de laatste pagina).
Ik heb last van straling en velen met mij. Inmiddels zijn er genoeg onderzoeken die de schade aantonen. Zolang ik in mijn eigen huis niet stralingsvrij kan wonen moeten er geen aangetoond onveilige frequenties bij komen.