Beleidsvoornemen 3,5 GHz-band

Reactie

Naam EPMJ Koppes
Plaats Sint Anthonis
Datum 17 maart 2019

Vraag1

Wat vindt u van het voorgenomen beleid t.a.v. de uitgifte van de 3,5 GHz-band?

U kunt reageren op alle onderdelen van het beleidsvoornemen. Meer specifiek ziet het ministerie van EZK graag een reactie op de drie vragen in het consultatiedocument (op de laatste pagina).
Reactie op consultatie i.v.m. veiling 3,5KH
De uitrol van 5G is een van de grootste gezondheidsrisico’s waar we als mensheid ooit voor hebben gestaan en het is belangrijk dat men dit beseft. Het heeft een enorme impact op mens, dier en milieu en is een enorme ondermijning van de aarde.

Op alle mogelijke niveau’s (van globaal tot lokaal) wordt door zowel wetenschappers, onderzoekers, artsen maar ook burgers aan de bel getrokken en worden politici, beleidsmakers, uitvoerders etc. uitvoerig geïnformeerd over de enorme gezondheidsrisico’s die 5G heeft.

Men kan dan ook niet zeggen dat men hier niet of niet afdoende van op de hoogte was. De belangen van de aarde, de gezondheid van mens, dier en milieu moeten te allen tijde voorrang krijgen op de eventuele belangen van telecombedrijven etc.

De politiek en hieraan gelieerde instanties en bedrijven zijn jaren lang weggekomen met allerlei vormen van belangenverstrengelingen maar het is goed om te beseffen dat dit voor 5G niet op zal gaan. Indien hier beslissingen uit voortkomen die op enigerlei wijze een negatieve impact heeft op de volksgezondheid van mensen, de gezondheid en het welzijn van dieren en/of het milieu zullen degenen die hiervoor verantwoordelijk dan ook ter verantwoording worden geroepen.

5G zou dan ook op geen enkele manier uitgerold mogen worden tenzij onomstotelijk vast komt te staan dat het geen enkel gezondheidsrisico vormt voor mens, dier en milieu, dit moet hoe dan ook 100% uitgesloten worden. Zo lang dit niet uitgesloten kan worden dient het voorzorgsprincipe gehanteerd te worden.

Wij dringen eropaan géén 5G uit te rollen voordat de gezondheidseffecten t/m 4G goed in kaart zijn gebracht. Er liggen al heel veel bewijzen voor schadelijke gezondheidseffecten voor dit soort gepulseerde elektro magnetische velden. Een extra netwerk zou desastreus kunnen zijn voor de publieke gezondheid.