Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Beleidsvoornemen 3,5 GHz-band

Reactie

Naam Privé (Winfried Bosters)
Plaats Boxmeer
Datum 18 maart 2019

Vraag1

Wat vindt u van het voorgenomen beleid t.a.v. de uitgifte van de 3,5 GHz-band?

U kunt reageren op alle onderdelen van het beleidsvoornemen. Meer specifiek ziet het ministerie van EZK graag een reactie op de drie vragen in het consultatiedocument (op de laatste pagina).
Ik maak bezwaar tegen het invoeren en aanleggen van het 5G netwerk omdat het nog steeds niet duidelijk is wat de gezondheidsrisico's zijn voor mens, dier en plant die verbonden zijn aan of het gevolg (kunnen) zijn van het 5G netwerk.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht