Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Beleidsvoornemen 3,5 GHz-band

Reactie

Naam M Gaze
Plaats Amsterdam
Datum 17 maart 2019

Vraag1

Wat vindt u van het voorgenomen beleid t.a.v. de uitgifte van de 3,5 GHz-band?

U kunt reageren op alle onderdelen van het beleidsvoornemen. Meer specifiek ziet het ministerie van EZK graag een reactie op de drie vragen in het consultatiedocument (op de laatste pagina).
Onwenselijk. onverantwoord en . De regering dient het voorzorgsprincipe op electromagnetische straling toe te passen, in navolging van de WHO en Raad van Europa en de wereldwijde oproep van wetenschappers om 5g niet te introduceren. Het belang van de volksgezondheid is groter, dan van de 5G technologie/ en eventuele mogelijkheden die zij zou kunnen bieden. Het kabinet dient de frequenties niet te veilen, zolang de industrie niet met meerjaren en onafhankelijk volledig onafhankelijk gefinancieerd wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat het niet -schadelijk zou zijn, in tegenstelling tot de reeds bestaand onderzoeken en gevallen van met name kanker en andeere vormen van biologische celschade.Naast deze degeneratieve impact heeft electromagnetische straling onomstotelijk impact op het zenuwstelsel en het brein (ook electrische circuits). En geeft daarmee hinder, strucutreel, en alleen daarom verdient zij een aanpak om deze hinder ernstig terug te brengen. laat staan uit te breiden. met de bestaande telefonisch dataverkeer frequenties is door de exponentiele uitbreiding van zendmasten plus particulier gebruik van devices een historisch ongekende toename van electromagnetische straling in het dagelijkse leven waar de burger zonder inspraak en zonder protectie aan wordt blootgesteld, en inmiddels niet meer aan kan ontkomen. zelfs een individuele burger kan zich niet beschermen, want de overheid heeft geen regulering. noemenswaardige contouren en belastings en spreidingnormenbeleid tav electromagentische straling. dit dient de hoogste prioriteit te krijgen. omwille van de gezondheid. nodig is een contouren en maximale belastingen vast te stellen inclusief gebruik van burgeers van prive devices, gebaseerd op bouwbiologische normen van belsting - du shanterend het voorzorgprincipe voor de volksgezondheid -.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht